My Tín Dụng

Hoa hồng và lệ phí

Dịch vụ của mytindung.com không thu lệ phí khi khách hàng sử dụng tiền. Dịch vụ tìm kiếm khoản vay của chúng tôi hoạt động trung thực. Chúng tôi không thu lãi hoặc hoa hồng, dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.

Việc trả nợ đúng hạn cho tổ chức tài chính đã được ghi rõ trong thỏa thuận cùng với chế tài đã áp đặt. Các bên cho vay ở Việt nam thiết lập lãi suất và tiền phạt cụ thể đối với khoản nợ xấu.

Điều đáng chú ý là bạn cần giữ mối quan hệ tài chính với tổ chức tài chính, chứ không phải với mytindung.com. mytindung.com không phải là bên cho vay và không tham gia vào quá trình cho vay. Chúng tôi với tư cách là trang web chỉ kết nối người vay với các đơn vị mà trước đó chúng tôi đã cung cấp, các bên này sẵn sàng cung cấp khoản vay tiền mặt với số tiền lên tới 20000000 ₫ trong khoảng thời gian 180 ngày.

Chính sách nhận khoản vay và thanh toán được đặt ra trực tiếp bởi các bên cho vay. Người đi vay ký kết hợp đồng trực tuyến trực tiếp trên trang web của bên cho vay. Bạn có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận các điều khoản của hợp đồng. Hợp đồng chỉ rõ số tiền vay, thời hạn sử dụng khoản vay và trách nhiệm pháp lý.

mytindung.com không có quyền truy cập vào hợp đồng vay tín dụng của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về các điều khoản của hợp đồng, hoặc phương thức thanh toán, vui lòng liên hệ với tổ chức tín dụng theo thông tin trên trang web của họ.